پیدا

کربلا

درخواست حذف اطلاعات

ب خواب دیدم رفتم کربلا ... بین الحرمین خواب من چقد متفاوت بود با این بین الحرمین ، چه حس قشنگی داشتم ... کاش تعبیر شود رویای من ...