پیدا

نی نی

درخواست حذف اطلاعات

ای جان که چجوری خو ده ، چقد مظلومه... نیم ساعتی میشه گذاشتمش رو پام تا مامانش یکم بخوابه طفلی خیلی بی خواب شده و خسته آخه شبا همش بچه بیداره ... تازه 21روزه اومده این دنیا و از هیچی هم خبر نداره ، خوشبحالش ... ای خدا که چقد دوست داشتنیه خدا برا پدر و مادرش نگهش داره ... بچه که میبینم دلم میره ...