پیدا

مرده متحرک

درخواست حذف اطلاعات

وقتی خیلی درد تو دلت هست دوست داری یکی کنارت باشه و باهاش حرف بزنی ولی آدما درست وقتی میفهمن که خیلی بهشون احتیاج داری تنهات میزارن ... کاش ... و ای کاش ... زندگی رو نمیفهمم ، هیچ وقت نفهمیدم ... مرده متحرک منم ...