پیدا

عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

حسین جان ماها فقط یه چیزی می شنویم و گریه میکنم ، تصور عاشورا سخته ،اصلا مگه میشه تصور کرد ... کی میدونه عاشورا بر شما و بچه هاتون چی گذشته ... نمیدونم آقا جان نمیدونم... قربون دلتون برم یا صاحب ا مان ، فقط شمایین که میدونین ... الهی بمیرم برای تو و زینبت حسین جان الهی بمیرم ... لایوم کیومک یا ابا عبدالله