پیدا

آرزو ...

درخواست حذف اطلاعات

امشب یه چیزی دیدم تو کلیپای حرم آقا رضا(ع) که دلم خیلی خواست ، یعنی آرزومه اونجوری بشه ، همیشه دعا ولی ... کاش بشود ...