پیدا

محرم سلام

درخواست حذف اطلاعات

محرم سلام قدم رنجه کردی به روی چشمام پیرهن مشکیمو دوخته زهرا برام جوونیمو میدم بشم پیر غلام محرم سلام نزار ایندفعه کم بشه گریه هام میخوام شب به شب هی بگیره صدام… میخوام تا بمیرم به عشق آقام… محرم سلام...