پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

امشب بهم گفتن تو چت شده نکنه عاشق شدی... گفتم عشق بر ما حرام است حرام... وبعدش سکوت ...