پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

امسال محرم اون حسینیه ی همیشگی که میرفتم به دلایلی نمیتونم برم ، مهم عزاداری برای حسین هست حالا هر جا که باشی ... حالم حال عجیبیه ... خدایا شکرت ...