پیدا

غمگینم...

درخواست حذف اطلاعات

دلم غم داره ، خیلی زیاد ... قلبم تیر می کشه... چقد دنیا و آدماش بی رحمن ، ارزش موندن نداره ...