پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

‏زیر دین چهارده معصومم اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر,بیشتر گردنم در زیر دین آن ی هست که داده در ایران ما طوبای او بَر، بیشتر از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت من نیازت دارم آقا روز م بیشتر