پیدا

کودکی...

درخواست حذف اطلاعات

کودک درونم فعال شد وقتی مریم و علی رو دیدم ... اینقد باهاشون بازی که خسته ی خسته شدم ... علی اینا فردا دارم میرن شهرستان ، مریم هم چند روز دیگه میره دلم براشون خیلی تنگ میشه ... وقتی همبازی بچه ها میشم بیخیال همه چیزم ... کاش بچه بودم ...