پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

بیراهه دور می زند بی تو دلم لبخند به زور می زند بی تو دلم هر وقت که دیر می کنی مثل سه تار در مایه شور می زند بی تو دلم