پیدا

حال اب

درخواست حذف اطلاعات

حالم خیلی بده ...خیلی زیاد این قلب با این اوضاع نابسامانش چرا از کار نمیوفته ، بسه دیگه وایسا... اصلا دست و دلم به کار نمیره موندم چجوری لباس مردمو آماده کنم ...