پیدا

دیده تر

درخواست حذف اطلاعات

          : شمع از اشک و گل از ژاله شود زیباتر خنده با دیده تر جلوه دوچندان دارد...