پیدا

گرما

درخواست حذف اطلاعات

نفسمون برید از گرما و بی برقی ... چقد باید تحمل کنیم آخه ...