پیدا

بچه...

درخواست حذف اطلاعات

مهمون داریم ، و عروسش و نوه هاش اومدن ... اینقد با بچه ها بازی که سردرد گرفتم ، کلا خیلی شلوغی رو دوست ندارم ، اومدم تو اتاق یه کوچلو استراحت کنم... وای خدا که این محمدحسین چقد شیرینه ، تازه دوسالش تموم شده ، حرفاش دل آدمو میبره ، خوشبحال بابا مامانش ... من عاشق بچه هام ...