پیدا

جام جهانی

درخواست حذف اطلاعات

جام جهانی به اتمام رسید و پیش بینی من درست از آب دراومد و فرانسه قهرمان شد.. 2018سرشار بود از شگفتی و جذ ت ... نمیدونم 2022 رو بیننده هستیم یا نه ، اگه نیستیم که خدایمان بیامرزد ...