پیدا

تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

خیلی دلم میخواد بنویسم ولی نمیدونم چجوری بنویسم .. تنهایی خیلی داره اذیتم میکنه والبته کلی مشکلات دیگه ، آدما مگه چقد ظرفیت دارن ... نمیدونم چقد دیگه از عمرم باقی مونده ، هر چقد هم باشه گذروندنش سخت میشه ، خیلی وقتا به خودم دلداری میدم ولی آخه تا کی میتونم خودمو گول بزنم ... تو جمع دارم زندگی میکنم ، خواهر ، برادر ، فامیل ...ولی با این حال بیشتر احساس تنهایی میکنم .. راسته که میگن هیچ جایی خونه خود آدم نمیشه ، کاش یه خونه ای حتی یه اتاق از خودم داشتم اینجوری شاید کمتر اذیت می شدم ...چرا نمیتونم از پس مشکلات زندگیم بر بیام آخه؟ چرا اینقد اعتماد بنفسم پایینه ؟ کلافه شدم از اینهمه سردرگمی ... میگن زندگی رو نباید سخت گرفت ولی چجوری ؟ کاش یکی یه راهی جلو پام میذاشت ، سر کار رفتن هم دردی رو دوا نکرد ... خدایا خودت کمکم کن ...